نشانی دفتر:

تهران : خیابان سعدی جنوبی ،پاساژ تجاری رضا پور          طبقه اول ،شماره 49


شماره تماس :

۰۲۱-۳۳۶۳۲۸۲۵                      ۰۹۱۲-۹۳۲۱۲۶۵


تلگرام

channel : @pumpco

ایمیل

pumpcotrading@gmail.com

به ما ایمیل بفرستید