صفحه اصلی

Electromotor

الکتروموتور

Water pump

پمپ آب

Power generator

موتوربرق

گروه صنعتی و بازرگانی پمپکو

نمایندگی فروش الکتروموتورهای گوانگلو (GUANGLU) نمایندگی انحصاری الکتروموتورهای تاپیتال (TOPITAL) نمایندگی انحصاری الکتروموتورهای ضدانفجار COEl نمایندگی انحصاری موتور برق های RMP و LIFAN نمایندگی انحصاری پمپ تکتاپ (ECHTOP) تحت لیسانس ایتالیا

تازه ترین محصولات